ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Διοικητική διαίρεση Δήμου Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κισσάμου, Ινναχωρίου και Μυθήμνης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 334.18 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 11.820 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Κίσσαμος.

Στον πρώην δήμο Μυθήμνης περιλαμβάνονται:

ο Δραπανιάς [ 288 ]
ο Άνω Δραπανιάς [ 40 ]
το Κόκκινον Μετόχιον [ 65 ]
τα Νωπήγεια [ 71 ]
το Βουλγάρω [ 209 ]
τα Δερμιζιανά [ 29 ]
τα Λατζιανά [ 21 ]
ο Μάκρωνας [ 28 ]
το Μουρίον [ 77 ]
τα Χουδαλιανά [ 32 ]
τα Καλουδιανά [ 346 ]
ο Κορφαλώνας [ 15 ]
τα Κουρθιανά [ 20 ]
η Μαλάθυρος [ 214 ]
τα Περβολάκια [ 63 ]
οι Παππαγιαννάκηδες [ 60 ]
η Χαραυγή [ 49 ]
η Ποταμίδα [ 228 ]
η Ρόκκα [ 71 ]
η Κερά [ 66 ]
ο Σάσαλος [ 39 ]
τα Κοντουδιανά [ 15 ]
τα Μανεριανά [ 38 ]
το Σφακοπηγάδιον [ 81 ]
το Αρμενοχώριον [ 47 ]
τα Τριαλώνια [ 49 ]
τα Τοπόλια [ 175 ]
ο Αϊκυργιάννης [ 71 ]
τα Καψανιανά [ 40 ]
ο Κουτσοματάδος [ 62 ]
τα Τσουρουνιανά [ 26 ]
τα Φαλελιανά [ 19 ]
η Κολένη [ 59 ]
τα Κοτσιανά [ 95 ]
τα Λυριδιανά [ 17 ]
τα Χαιρεθιανά [ 89 ]