ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

Χρήσιμες Πληροφορίες

Νομαρχία Χανίων (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) 28210 23302-4

Δήμος Χανίων Τηλεφ. Κέντρο 28213 41600, 97567

Νοσοκομείο Χανίων 28210 22000

Ερυθρός Σταυρός Χανίων 28210 52550

Δ/νση Δασών Χανίων 28210 92287

Δ/νση Υγιεινής Χανίων 28213 44201-25

Δ/νση Πολεοδομίας Χανίων 28210 30240

Τελωνείο Σούδας 28210 81666

Παράπονα Ο.Τ.Ε. 28210 35555

Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων 28210 28734

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων 28210 96444

Τουριστική Αστυνομία Χανίων 28210 28708, 28730

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων 28210 92666

Δνση Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων 28210 28718

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων 28210 28069

Δεν υπάρχουν σχόλια: